Hoogbegaafdheid

HET BELANG VAN PEERCONTACT

Een peergroup is een een groep mensen uit de samenleving die een vergelijkbare leeftijd, status, belang of belangstelling hebben en gemeenschappelijke gedragscodes. Voor (hoog)begaafde / hoogsensitieve kinderen is dit contact erg belangrijk, omdat zij zich vaak 'anders' voelen. Het kan voor deze groep kinderen best lastig zijn om ontwikkelingsgelijken te vinden. Dit heeft te maken met de a-synchrone ontwikkeling die (hoog)begaafde kinderen doormaken. De ontwikkeling op sociaal, emotioneel en cognitief gebied kunnen sterk van elkaar verschillen. 

 

KENMERKEN

 

Er zijn veel lijstjes te vinden op het internet over de kenmerken van hoogbegaafdheid.  Maar enkel met een lijstje kom je er niet. Los van het bovengemiddelde iq zijn er een aantal kenmerken die vaak worden teruggezien bij (hoog)begaafdheid. 

 

- een sterk gevoel voor rechtvaardigheid

- diep nadenken 

- zich anders voelen

- anders lerend 

- opvallend goed geheugen

- creatief denkend (out of the box)

- het leggen van verbanden


PERFECTIONISME

Voor veel (hoog)begaafden kan perfectionisme in de weg zitten. En dat is ook niet gek. Als je gewend bent om steeds te slagen in alles wat je doet en hierop complimenten te ontvangen op het resultaat, dan zul je ongemerkt de lat steeds hoger leggen voor jezelf. Je ontleent een kick aan het ontvangen van complimenten en gaat voor het beste resultaat. En zelfs daaraan twijfel je dan nog. Perfectionisme an sich is niet altijd erg. We spreken dan van gezond perfectionisme. Maar als de lat zo hoog ligt dat je er niet meer goed van kunt functioneren, dan wordt perfectionisme problematisch en kan het leiden tot faalaangst.

HOOGSENSITIVITEIT

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 87% van de hoogbegaafden, ook hoogsensitief is.  In een onderzoek van psychiater Dabrowski wordt zelfs geconcludeerd dat alle hoogbegaafden hoogsenstief zijn. Wat weer niet betekent dat ook alle hoogsentieve mensen hoogbegaafd zijn. Op deze pagina leg ik je graag meer over dit onderwerp uit.