Interim (hr) management

 

Als interim manager zorg ik ervoor dat ik het team opnieuw in verbinding breng. Ook kijk ik naar de drijfveren van iedere medewerker in het team. Doet iedereen wat bij hem of haar past en sluit het aan bij ieders kwaliteiten? Dit is ontzettend belangrijk voor het functioneren van het team en daarmee ook het functioneren van de organisatie. Door mijn eigen sensitiviteit in te zetten, luister ik tussen de regels door en kan ik met iedereen samenwerken.

 Ik heb meerdere jaren ervaring in onderwijs en zorg. Deze branches staan altijd onder druk. Dit doet iets met mensen.  En juist met mensen die verzorgend en helpend van aard zijn zoals in de zorg en het onderwijs. Laten we kennismaken om te bekijken wat ik voor je kan betekenen. 

 

 

Alvast indirect kennismaken? Lees dan mijn tips hieronder. 

 

 

Flexibel werken?

Heeft u medewerkers die moeite hebben met de balans tussen werk en privé? Heeft u al wel eens gedacht aan flexibel werken? Of beangstigd de gedachte u dat dit niet te regelen valt in uw organisatie. Wellicht is er toch meer mogelijk dan op het eerste oog te denken valt.

  • Voor mensen die kampen met prikkelgevoeligheid kan het helpen om enkele uren flexibel in te mogen zetten. Denk aan een uurtje later beginnen of een uurtje eerder naar huis? Is uw telefoon dan onbemand? Kijk of het bezwaarlijk is als men een voicemail bericht kan achterlaten en regel de opvolging hiervan in met het team.
  • Het traditioneel werken van 8.30 - 17.00 uur past lang niet voor alle medewerkers. De concentratieboog is op, het werk wordt niet meer efficiënt geleverd en de kwaliteit gaat naar beneden. Kan een medewerker korte werkdagen maken of deels vanuit huis werken, dan is het zeker de moeite waard om dit samen te onderzoeken.
  • Is uw medewerker van meerdere markten thuis? Onderzoek samen of er mogelijkheden zijn om een afwisselend takenpakket te bieden door bijvoorbeeld binnen twee functies in de organisatie werkzaam te zijn.

Samenwerken

Een team kan goed samenwerken wanneer iedereen duidelijk weet wat er van hem of haar wordt verwacht. En daar gaat het wel eens mis. Stem af, bevraag elkaar en stel procedures en beleid vast. Wie doet wat wanneer is de basis van een goede samenwerking.  Daarnaast is het voor een goede samenwerking belangrijk dat ieder individu zich prettig voelt in het team. Alleen dan bereik je optimale samenwerking. Dus neem signalen van medewerkers altijd serieus en probeer samen te achterhalen wat maakt dat de persoon in kwestie zich niet prettig voelt functioneren in het team. Zijn het vaardigheden of bijvoorbeeld drijfveren? 

Kent u de talenten van uw medewerkers?

Weet u wie u voor welke taak en functie kunt inzetten? En weet u ook waar uw medewerkers blij van worden? De combinatie tussen kennis en vaardigheden en motivatie is belangrijk voor de vitaliteit op de werkvloer. Onderzoek wijst uit dat wanneer mensen langdurig onderprikkeld werken, burnoutklachten op de loer liggen. 

  • Ga in gesprek met uw medewerkers / teamleden over passies en drijfveren. 
  • Kijk samen of u de talenten optimaal benut in de organisatie.
  • Update uw HR strategie. Sluit de strategie aan bij de organisatie strategie? Weet u wat u de komende tijd zoekt in nieuwe teamleden? 

Iedereen op de hoogte van de bedrijfsmissie?

Als je het zo leest, lijkt het misschien vreemd, maar het vaststellen en uitdragen van een bedrijfsmissie is niet overal vanzelfsprekend. Interview uw medewerkers eens. Zonder oordeel, maar vanuit nieuwsgierigheid. Weten zij de bedrijfsvisie en missie over te brengen? Zo niet, hoe komt dit? Is de missie en visie voldoende duidelijk en voelbaar bij iedereen?


 

Benieuwd naar mijn cv? Vraag er gerust naar.  Ik werkte onder andere samen met: 

 

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding | Berg en Bosch Onderwijs | Open2contact | TopSecretaries